ZESPOŁY

DATA

NAZWA

SUMA

STATUS

ZAKOŃCZENIE

AKCJA

27.05.2019

Wycieczka 15.000

Trwa

03.06.2019 ZARZĄDZAJ

29.05.2019

Wycieczka 11.000

Trwa

06.06.2019 ZARZĄDZAJ

19.06.2019

Wenecja 124.000

Nadchodzące

03.06.2019 ZARZĄDZAJ